Δάσκαλος

Δάσκαλος στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Δάσκαλος

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

Υπεύθυνη Ομίλου Φωτογραφίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Δασκάλα

Υπεύθυνη Ομίλου Εφημερίδας / Δημοσιογραφίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δάσκαλος

Δάσκαλος στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Σελίδες