Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ «Ο Συμβολαιογράφος» ΓΥΜ-ΛΥΚ

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, 19:45 – 23:30
Πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Θέατρο Χώρα, «Ο Συμβολαιογράφος»
Για τα παιδιά του Γυμνασίου – Λυκείου