Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αγγλικά στο πρώτο ιδιωτικό σχολείο της Αττικής

Εξετάσεις Starters-Movers-KET 2019

900 537 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Το Σχολείο μας είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Εξετάσεων του British Council για τις εξετάσεις Young Learners (Starters, Movers) και ΚΕΤ. Στις φετινές εξετάσεις το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 98%. Θέλουμε να συγχαρούμε τα παιδιά μας και να ευχηθούμε να έχουν πάντα επιτυχίες!

Από το Αγγλικό τμήμα