Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Τέχνη, καλλιτεχνικά, επισκέψεις στο Δημοτικό Σχολείο στα Νέα Εκπαιδευτήρια

Εργαστήρι Αρχαίας Τέχνης

288 340 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στο εργαστήρι Αρχαίας τέχνης, τα Νήπια διακόσμησαν το δικό τους πήλινο ρόδι κι έμαθαν παίζοντας τους συμβολισμούς και τα έθιμα της πατρίδας μας που σχετίζονται με αυτό.