Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Τα νήπια ζωγραφίζουν Γ. Μαλλιάρα

Ζωγραφίζω το σώμα μου

800 673 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Αγαπημένο θέμα των παιδιών να ρωτούν και να μαθαίνουν για το σώμα.

Στο τέλος τα νήπια το ζωγραφίζουν, φτιάχνοντας τον εαυτό τους.