Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Ανακύκλωση βιωματικά

768 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Η Ανακύκλωση και η Προστασία του Περιβάλλοντος γίνονται βίωμα από την ηλικία του Νηπιαγωγείου.
1. Μαθαίνουμε να διαχωρίζουμε τα υλικά για την ανακύκλωση
2. Φτιάχνουμε το δικό μας ανακυκλωμένο χαρτί
3. Μεταρέπουμε μια παλιά χαρτόκουτα σε θέατρο σκιών και παίζουμε
4. Τα χρησιμοποιημένα πλαστικά μπουκάλια γίνονται στόχοι για bowling
5. Ζωγραφίζουμε ομαδικά τη Γη το σπίτι μας για να στολίσουμε την Τάξη