Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

English at Malliara

Πολιτισμικές παραδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου

800 450 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Στο μάθημα των προφορικών Αγγλικών τα παιδιά όλων των τάξεων ανέδειξαν τις δημιουργικές τους ικανότητες κάνοντας κατασκευές για το Halloween και το Guy Fawkes Νight με στόχο να μυηθούν στις πολιτισμικές παραδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα παιδιά με πολλή χαρά αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή, ενώ με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, έμαθαν την ιστορία των δύο βρετανικών εορτών, καθώς και τα έθιμα των ημερών.