Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Συμμετοχή στον Ελληνικό Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής»

940 788 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 2
Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 32 μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου μας έλαβαν μέρος στον 83ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Θαλής», που διοργανώνει ετησίως η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Ο πρώτος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας, το οποίο αποτελεί εξεταστικό κέντρο και διήρκησε δύο ώρες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τα παιδιά έπρεπε να συμπληρώσουν τρία θέματα πλήρους ανάπτυξης, υπό τη διαρκή επιτήρηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών τους.
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά κάθε επιτυχία!