Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μαθηματικά, τέχνη, Escher, Νέα Εκπαιδευτήρια

Τα Μαθηματικά στην Τέχνη του Escher

1000 556 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Τα Μαθηματικά στην Τέχνη του M. C. Escher και όχι μόνον

Ομιλητής: κ. Απόστολος Παπανικολάου, Μαθηματικός, Καθηγητής στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή

Ο M. C. Escher είναι αδιαμφισβήτητα ο αγαπημένος καλλιτέχνης μαθηματικών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων και επιστημόνων της Τεχνολογίας γενικά, καθώς στα έργα του απεικονίζει αριστοτεχνικά μεγάλες ιδέες των Μαθηματικών και της διασύνδεσής τους με τη Φιλοσοφία.

Στην παρουσίαση που παρακολουθήσαμε, συζητήθηκε ο τρόπος που ο Escher παρουσιάζει το άπειρο και το απειροστό, τα μαθηματικά παράδοξα του Ζήνωνα, τις ανέφικτες μορφές, τις πλακοστρώσεις και την κάλυψη του επιπέδου και του χώρου με κανονικά πολύγωνα και πολύεδρα αντίστοιχα, καθώς τους βασικούς γεωμετρικούς μετασχηματισμούς.

Παράλληλα, συζητήθηκαν και βασικές διασυνδέσεις Τέχνης και Μαθηματικών όπως η γραμμική προοπτική και η χρυσή τομή.