Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Τα Νήπια ανακαλύπτουν τον κύκλο του νερού

940 788 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Πρόσφατα τα προνήπια και τα νήπιά μας ασχολήθηκαν με τον κύκλο του νερού και αφού έκαναν πειράματα μέσα στην τάξη και ανακάλυψαν τις ιδιότητές του, έπαιξαν μουσική με ποτήρια που περιείχαν διαφορετικές ποσότητες νερού και έφτιαξαν χειροτεχνίες.
Έπειτα, συναντήθηκαν με την ομάδα “Science and Art”, παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχετιζόταν με τον κύκλο του νερού και είδαν από κοντά πώς σχηματίζεται ένα σύννεφο και πώς δημιουργούνται η βροχή και οι αστραπές!