Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Η μάθηση στο επίκεντρο στο καλύτερο ιδιωτικό σχολείο στα νότια προάστια

Χριστουγεννιάτικα πειράματα για μικρούς επιστήμονες

800 600 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 1

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου, στο Μουσείο των Πειραμάτων, τα νήπια γνώρισαν τη χριστουγεννιάτικη μαγεία με πειράματα φυσικής και χημείας.