Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Eβδομάδα λογοτεχνίας

840 560 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Στο μάθημα των προφορικών Αγγλικών, η Γ΄ Δημοτικού, μία φορά τον μήνα, έχει «εβδομάδα λογοτεχνίας» (literature week), όπου η τάξη βγαίνει από την αίθουσα και κάτω από τα δέντρα, στον καθαρό αέρα, τα παιδιά απολαμβάνουν την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου.

Κατά την ανάγνωση αυτή οι μαθητές διδάσκονται τις νέες λέξεις μέσα από την εικονογράφηση των βιβλίων, μαθαίνουν και επαναλαμβάνουν μαζί με τη δασκάλα τις επαναλαμβανόμενες φράσεις που υπάρχουν στο παραμύθι με έμφαση στην σωστή προφορά, ενώ παράλληλα και με το πέρας της ανάγνωσης γίνονται ερωτήσεις κατανόησης.

Στόχος του λογοτεχνικού μαθήματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την αγγλική γλώσσα με ευχάριστο τρόπο, εκτός αίθουσας, όπου η διασκέδαση συναντά την γνώση και ευνοείται η ανάπτυξη της φαντασίας και της γλωσσικής δημιουργικότητας.