Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αγγλικά στο ψηλότερο επίπεδο στα Νέα Εκπαιδευτήρια

EDINBURGH – Important People

800 600 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Το τμήμα Αγγλικών “EDINBURGH” των τάξεων Ε΄2 και Ε΄3 ολοκλήρωσε την ομαδική του εργασία με θέμα “σημαντικοί άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο”.

Αρχικά, τα παιδιά βρήκαν πληροφορίες και έγραψαν για την προσωπικότητα που επέλεξαν. Έπειτα, συνεργάστηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική εργασία ώστε να διακοσμήσουν την τάξη τους.

Με έναν ευχάριστο τρόπο μάθαμε να γράφουμε, να παρουσιάζουμε πληροφορίες για σημαντικούς ανθρώπους αλλά και να συνεργαζόμαστε και να συνθέτουμε τις ατομικές μας προσπάθειες για ένα αποτέλεσμα που έχει θέσει ως στόχο η ευρύτερη ομάδα.