Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Halloween στα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Halloween fun!

800 600 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Trick or Treat? Όταν το παιχνίδι συνδυάζεται με τη μάθηση!

Στην επίσκεψη αυτή, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού γνώρισαν ένα από τα έθιμα της Αμερικής, το Halloween. Έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια, βοήθησαν στην κατασκευή του Jack-o’-lantern και κατασκεύασαν τα καλαθάκια τους για «Trick or Treat»!

Happy Halloween everyone!