Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αποτελέσματα 3ων Εισαγωγικών Εξετάσεων Α’ Γυμνασίου 2022

940 788 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Αγαπητοί γονείς,

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του τεστ για την εισαγωγή στην α΄τάξη του Γυμνασίου μας, που διεξήχθη την Παρασκευή 3/6/2022.

Με τον κωδικό που δόθηκε στο παιδί σας κατά την προσέλευσή του στο Σχολείο θα μπορέσετε να δείτε τον βαθμό που έλαβε (με άριστα το 100) σε κάθε ένα μάθημα, καθώς και τον τελικό βαθμό. Σας υπενθυμίζουμε πως ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:

Στις  περιπτώσεις ισοβαθμίας ελήφθη υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Οι πρώτοι έξι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην α΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας.

Οι επόμενοι τρεις μαθητές/τριες είναι επιλαχόντες/επιλαχούσες.

Η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο λογιστήριο του Σχολείου μας έως και την Παρασκευή 10/6/2022.

Εάν κάποιος γονέας αποφασίσει πως δεν θα προχωρήσει σε εγγραφή του παιδιού του στο Γυμνάσιο μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσει πριν παρέλθει η παραπάνω ημερομηνία.

Από την Δευτέρα 13/6/2022 παύει η δυνατότητα εγγραφής και η γραμματεία του Σχολείου μας θα αρχίσει να καλεί με τη σειρά τους επιλαχόντες/επιλαχούσες μαθητές/τριες.

Αρχείο

Κωδικός Μαθηματικά Κατανόηση Κειμένου Γραμματική Αγγλικά ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 19321 100 85 90 100 95
2 19325 100 95 98 78 94
3 19322 100 95 98 70 93
4 19308 95 80 78 80 86
5 19317 100 70 79 70 84
6 19318 87 85 83 60 80
7 19319 81 80 62 55 72
8 19326 82 65 78 50 71
9 19105 64 77 74 70 70
10 19109 62 67 78 70 68
11 19310 82 70 62 40 67
12 19323 84 80 66 15 66
13 17747 47 85 80 60 64
14 19311 22 80 71 90 57
15 19313 87 25 24 38 52
16 19320 20 70 60 88 52