Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN για τα παιδιά του Σχολείου μας

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN

800 531 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 2

Το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019, μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης του Λυκείου μας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του CERN (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών) στην Ελβετία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, ξεναγηθήκαμε από Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται εκεί στο πείραμα Alice, το συγχροκύκλοτρον (τον πρώτο επιταχυντή στοιχειωδών σωματιδίων που λειτούργησε στο CERN) και το εργαστήριο πιστοποίησης των υλικών (SM18).