Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ώρες επικοινωνίας γονέων – εκπαιδευτικών Δημοτικού, σχολικό έτος 2021-2022

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Από σήμερα  30 Σεπτεμβρίου 2021 μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά και όχι δια ζώσης με τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού.

Δείτε  εδώ  το σχετικό αρχείο με ώρες/ημέρες επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς του πρωινού ωρολογίου προγράμματος.

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο με ώρες/ημέρες επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς της μελέτης.