Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Έναρξη εγγραφών για τη σχολική χρονιά 2024-2025 Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Ανακοινώσεις Δημοτικού, Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Σας ενημερώνουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφών για την επόμενη σχολική χρονιά (2024-2025) ξεκίνησαν. Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να συνεχίσει τη φοίτησή του στο Σχολείο μας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με το Λογιστήριο για την ανανέωση της εγγραφής του, η οποία συντελείται, ολοκληρώνεται και θεωρείται έγκυρη μόνομε την εξόφληση του προβλεπόμενου ποσού της προκαταβολής. Η ανανέωση της εγγραφής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Από το Νηπιαγωγείο για την Α’  Δημοτικού και από την Στ’ Δημοτικού για την Α’ Γυμνασίου, το αργότερο μέχριτην Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024. 
  • Από τοΠρονήπιο για το Νηπιαγωγείο και για όλες τις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού (Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024. 
  • Από την Γ’ Γυμνασίου για την Α’ Λυκείου και για όλες τις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου (Β’, Γ’) και του Λυκείου (Β’, Γ’), το αργότερο μέχριτην Παρασκευή 5 Απριλίου 2024.  

Μετά την παρέλευση των ημερομηνιών αυτών, το Σχολείο θα θεωρήσει ότι, όσοι γονείς δεν έχουν μεριμνήσει για την επανεγγραφή των παιδιών τους, δεν επιθυμούν τη συνέχιση της συνεργασίας μας, και, επομένως, είναι υποχρεωμένο να εξετάσει τις αιτήσεις νέων μαθητών προς κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι:

  1. Η διαδικασία εγγραφής νέων μαθητών για το Νηπιαγωγείο και την Α’ Δημοτικού έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Σε περίπτωση, λοιπόν, που επιθυμείτε να εγγράψετε για πρώτη φορά στο Σχολείο μας άλλο παιδί σας ή γνωρίζετε συγγενείς ή φίλους που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Σχολείο μας, παρακαλούμε να γίνει έγκαιρη επικοινωνία με τη Γραμματεία, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής. Επίσης, η επιλογή νέων μαθητών για τις διαθέσιμες θέσεις στην Α’ Γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου.
  2. Για τις τάξεις Β’ έως και ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς και για τις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, το Σχολείο δέχεται αιτήσεις νέων μαθητών, τις οποίες θα εξετάσει μόνον εφόσον υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η Διεύθυνση