Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Έναρξη σχολικής χρονιάς 2021-2022: Μέτρα υγειονομικής προστασίας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) Timelines: Ανακοινώσεις Δημοτικού, Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου, Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Για τους κανόνες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, καθώς και για τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, πατήστε εδώ.

Για την σχολική κάρτα Covid-19, πατήστε εδώ.