Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Έναρξη σχολικής χρονιάς 2021-2022 : Υγειονομικό πρωτόκολλο προσέλευσης Γυμνασίου-Λυκείου Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Για οδηγίες σχετικές με την καθημερινή προσέλευση των μαθητών/-τριών Γυμνασίου/Λυκείου πατήστε εδώ.

Για το έντυπο της σχολικής κάρτας Covid-19 πατήστε εδώ.