Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ανανέωση εγγραφών 2019 Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Ανακοινώσεις Δημοτικού, Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου, Γενικές Ανακοινώσεις

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • H διαδικασία εγγραφών νέων μαθητών για την επόμενη σχολική χρονιά 2019 – 2020 για το Νηπιαγωγείο, την Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων για κάθε σχολική βαθμίδα.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που ενδιαφέρεστε να εγγράψετε άλλο παιδί σας ή γνωρίζετε συγγενείς ή φίλους που ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους στο Σχολείο μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τις Γραμματείες των βαθμίδων, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής.

Σημειώνεται ότι στις ενδιάμεσες τάξεις οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

  • Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσει το παιδί σας τη φοίτησή του στο Σχολείο μας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), παρακαλούμε να τακτοποιήσετε με το Λογιστήριο την ανανέωση της εγγραφής του, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, για τον καλύτερο προγραμματισμό της λειτουργίας του Σχολείου. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού που έχει οριστεί ως προκαταβολή.
  • Ειδικά από το Προνήπιο για το Νηπιαγωγείο και από το Νηπιαγωγείο για την Α΄ Δημοτικού, η ανανέωση της εγγραφής πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, έτσι ώστε να δοθεί απάντηση έγκαιρα στους νέους μαθητές που θα βρίσκονται σε λίστα αναμονής.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Από τη Διεύθυνση του Σχολείου