Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Απαραίτητα έγγραφα για τη φοίτηση στην α’ Γυμνασίου (έως 30.06.2022) Timelines: Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Σας παρακάτω θα βρείτε οδηγίες και τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και υπογράψετε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού σας στο Γυμνάσιο:

1. Οδηγίες εγγραφής στην α’ Γυμνασίου 2022-2023

2. Αίτηση Εγγραφής στο Γυμνάσιο

3. Υπεύθυνη Δήλωση, Άρθρο 8, Ν.1599-1986

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας

Παρακαλούμε τα έγγραφα να τα προσκομίσετε στη Γραμματεία του Γυμνασίου ή να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email:  maliaras@maliaras.gr έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Η Διεύθυνση