Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Γραφείο κίνησης Timelines: Γραφείο Κίνησης

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 2

Το σχολικό παραλαμβάνει κάθε μέρα το παιδί σας. Παρακαλούμε θερμά, το παιδί να βρίσκεται έτοιμο εμπρός από την είσοδο της κατοικίας σας τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα, για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις των δρομολογίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι από εσάς φέρνετε το παιδί σας με δικό σας μέσο, παρακαλούμε να φθάνετε στο Σχολείο το αργότερο μέχρι τις 08:15 και να μη σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας μπροστά στο Σχολείο, επειδή δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην αποβίβαση των μαθητών που χρησιμοποιούν σχολικό λεωφορείο και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.