Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Διαδικασία ολοκλήρωσης νέων εγγραφών μαθητών/-τριών στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό – σχολικό έτος 2021-2022 Timelines: Ανακοινώσεις Δημοτικού, Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου, Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
 • 0

Mετά την υπογραφή στο Λογιστήριο του Σχολείου του Δελτίου Εγγραφής και της Ενημέρωσης για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία εγγραφής του παιδιού σας, θα πρέπει επίσης, το αργότερο μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους:

Α. Να προσκομίσετε:

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

 • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) συμπληρωμένο από τον γιατρό.
 • Φωτοαντίγραφο της σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας που αποδεικνύει ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

 • Τη Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
 • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ), συμπληρωμένο από τον γιατρό.
 • Φωτοαντίγραφο της σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας που αποδεικνύει ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δε θα μπορέσει να γίνει ταυτοποίηση του μαθητή/ μαθήτριας μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου «myschool», θα ζητηθεί από το Σχολείο η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης.

 

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

 • Το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, το οποίο θα παραλάβετε από το προηγούμενο Σχολείο που φοιτούσε το παιδί σας, μετά από σχετική αίτηση που θα υποβάλετε εκεί.
 • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) συμπληρωμένο από τον γιατρό, μόνο στην περίπτωση που δεν το έχετε καταθέσει στο άλλο Σχολείο.
 • Φωτοαντίγραφο της σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας που αποδεικνύει ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Β. Να υπογράψετε και να καταθέσετε στο Σχολείο:

 • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα σταλεί μέσω των παιδιών ή βρείτε τη στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ), ότι συμφωνείτε για τη συμμετοχή του παιδιού σας στις διδακτικές επισκέψεις – περιπάτους, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για τις μετακινήσεις των μαθητών και των μαθητριών θα χρησιμοποιούνται τα ιδιόκτητα λεωφορεία του Σχολείου μας.
 • Τέλος, παρακαλούμε να στείλετε στο Λογιστήριο του Σχολείου (info@maliaras.gr) το Α.Φ.Μ. του Οικονομικού Υπόχρεου πληρωμής των διδάκτρων, για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ. 1195/12-10-12), μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.