Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Εγγραφές Σχολικής Χρονιάς 2023-2024 Timelines: Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά 2023-2024 άρχισαν. Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να συνεχίσει τη φοίτησή του στο Σχολείο μας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με το Λογιστήριο για την ανανέωση της εγγραφής του, η οποία συντελείται, ολοκληρώνεται και θεωρείται έγκυρη μόνο με την εξόφληση του προβλεπόμενου ποσού της προκαταβολής. Η ανανέωση της εγγραφής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Από το Νηπιαγωγείο για την Α’  Δημοτικού και από την Στ’ Δημοτικού για την Α’ Γυμνασίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή10 Φεβρουαρίου 2023.
  • Από τοΠρονήπιο για το Νηπιαγωγείο και για όλες τις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού (Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’), μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.
  • Από την Γ’ Γυμνασίου για την Α’ Λυκείου και τις λοιπέςτάξεις του Γυμνασίου (Β΄, Γ΄) και του Λυκείου (Β’, Γ’΄) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023.

Μετά την παρέλευση των ημερομηνιών αυτών το Σχολείο θα θεωρήσει ότι, όσοι γονείς δεν έχουν μεριμνήσει για την επανεγγραφή, δεν επιθυμούν τη συνέχιση της συνεργασίας μας, και, επομένως, είναι υποχρεωμένο να εξετάσει τις αιτήσεις νέων μαθητών προς κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι:

  • Η διαδικασία εγγραφών νέων μαθητών για το Νηπιαγωγείο και την Α’ Δημοτικού έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Σε περίπτωση, λοιπόν, που επιθυμείτε να εγγράψετε για πρώτη φορά στο Σχολείο μας άλλο παιδί σας ή γνωρίζετε συγγενείς ή φίλους που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Σχολείο μας, παρακαλούμε να γίνει έγκαιρη επικοινωνία με τη Γραμματεία, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής.
  • Για τις Β’ έως και ΣΤ’ ΄τάξεις του Δημοτικού καθώς και όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου το Σχολείο δέχεται αιτήσεις νέων μαθητών, τις οποίες θα εξετάσει μόνον εφόσον υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της αύξησης της τιμής στα καυσίμων αλλά και γενικότερα των ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που καθημερινά συντελούνται στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, το Σχολείο αναγκάζεται να προσαυξήσει σε πολύ μικρό ποσοστό τα δίδακτρα σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και τη χρέωση της μετακίνησης με το σχολικό.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η Διεύθυνση