Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ενημερωτική συνάντηση για την πρόοδο των μαθητών / μαθητριών του Λυκείου μας Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Η Διεύθυνση και οι Καθηγητές του Λυκείου μας σας περιμένουμε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, από 18:30 έως 20:30, για να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο των παιδιών σας και μαθητών / μαθητριών μας.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλείσθε να υπογράψετε τη δήλωση συγκατάθεσης ως προς τη συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και video) του παιδιού σας (εάν δεν την έχετε υπογράψει) και να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας σας ή διεύθυνσης κατοικίας, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση στη Γραμματεία με τα νέα σας στοιχεία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να έχετε το παρακάτω έντυπο μαζί σας την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, έχοντας σημειώσει τα ονόματα των Καθηγητών, τους οποίους επιθυμείτε να συναντήσετε.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Η Διεύθυνση και οι Καθηγητές του Σχολείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-2018.pdf