Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Εξετάσεις Βρετανικού Συμβουλίου για τα διπλώματα Αγγλικών (Starters, Movers, KET ) Timelines: Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
 • 0

Σχετικά με τις εξετάσεις του Βρετανικού Συμβουλίου για την απόκτηση των διπλωμάτων πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

 • Η ημερομηνία διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων είναι η Παρασκευή 4  Ιουνίου 2021, μετά το πέρας των μαθημάτων, από 14.30 – 19.00 και ο χώρος διεξαγωγής τους είναι το Δημοτικό Σχολείο μας, το οποίο είναι εξεταστικό κέντρο.
 • Η ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων είναι το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου μας.
 • Οι ακριβείς ώρες εξέτασης για κάθε μαθητή θα μας ανακοινωθούν με τα προσωπικά προγράμματα των μαθητών τα οποία θα αποσταλούν εντός ολίγων ημερών.
 • Αναφορικά  με το πτυχίο ΚΕΤ (ΣΤ’ τάξη):
  Για τη συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις απαιτείται η προσκόμιση ενός εκ των παρακάτω δικαιολογητικών:
  – διαβατήριο σε ισχύ κατά την ημερομηνία των εξετάσεων ή
  – βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ή
  – αστυνομική ταυτότητα (εφόσον ο μαθητής έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας).