Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

ΕΟΔΥ, επικαιροποιημένες οδηγίες αντιμετώπισης Covid-19 στο σχολείο (17/5/2021) Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Ανακοινώσεις Δημοτικού, Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου, Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Αγαπητοί γονείς,

Δείτε επικαιροποιημένες οδηγίες ΕΟΔΥ με ημερομηνία 17 Μαΐου 2021, σε αντικατάσταση των από 11 Νοεμβρίου 2020 προηγουμένων οδηγιών.

Ευχαριστούμε,

Από τη Διεύθυνση