Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΝ Timelines: Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
 • 0

Αγαπητοί γονείς,

Όπως παρακολουθούμε όλοι μας, οι επιδημιολογικές συνθήκες στην περιοχή της Αττικής έχουν τις τελευταίες μέρες επιδεινωθεί και ο αρμόδιες αρχές έχουν εκδώσει επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διαχείριση των υγειονομικού ενδιαφέροντος περιστατικών στα σχολεία. Σας ενημερώνουμε σχετικά και παρακαλούμε θερμά για τη συνεργασία σας, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφαλή παρουσία των μαθητών μας στο σχολείο αλλά και την εν γένει ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες που εκδόθηκαν την 18η Σεπτεμβρίου 2020, εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.

Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο Σχολείο, γίνονται εκ μέρους του Σχολείου οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού το συντομότερο δυνατόν.
 2. Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου προσώπου, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και με εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.
 3. Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.
 4. Επιμελής καθαρισμός του χώρου και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Αμέσως μετά την αποχώρηση του παιδιού από το Σχολείο ή αμέσως μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων στο σπίτι, πρέπει να γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί δεν χαρακτηριστεί ύποπτο για λοίμωξη COVID-19, το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο Σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του, προσκομίζοντας υποχρεωτικά και την εναλλακτική διάγνωση του θεράποντος ιατρού.

Εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ύποπτο για λοίμωξη COVID-19, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, θα πρέπει, με πρωτοβουλία των γονέων, να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.

Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Η περαιτέρω διαχείριση του περιστατικού θα γίνει ανάλογα με το αποτέλεσμα. Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται κανονικά στο σχολείο με οδηγία για στενή παρακολούθηση της υγείας τους.

Αν το μοριακό τεστ βγει θετικό ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας ή/και τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του, εφόσον το τμήμα φοίτησης βρίσκεται σε λειτουργία. Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.

Περαιτέρω, σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  Οι ανωτέρω Διευθύνσεις επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέα υπευθύνου για την ιχνηλάτηση επαφών (προσωπικού και παιδιών κλπ).

Αν το μοριακό τεστ βγει αρνητικό το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του – καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Συμπερασματικά, ένας μαθητής που εμφάνισε τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα για CoVid-19 πρέπει να αποχωρήσει από το Σχολείο ή να μην προσέλθει καν σε αυτό και μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μόνο αν προσκομίσει μοριακό test ανίχνευσης κορωνοϊού ή εναλλακτική γνωμάτευση από γιατρό, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση έχουν τηρηθεί στο ακέραιο οι οδηγίες του θεράποντος ιατρού και του Ε.Ο.Δ.Υ. (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα). Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΕΟΔΥ, επιστροφή παιδιού στο Σχολείο χωρίς την προσκόμιση ενός εκ των δύο παραπάνω δικαιολογητικών δεν επιτρέπεται.

Παρακαλούμε πολύ την παραμονή της επιστροφής του παιδιού σας στα μαθήματα να ενημερώσετε το Σχολείο σχετικά. Το παιδί θα πρέπει να φέρει μαζί του τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (ή αντίγραφά τους) και να τα επιδείξει στην συνοδό του σχολικού λεωφορείου (αν το χρησιμοποιεί) προκειμένου να του επιτραπεί η επιβίβαση. Οι συνοδοί έχουν εντολή να μην επιτρέπουν την επιβίβαση σε διαφορετική περίπτωση. Τα έγγραφα παραδίδονται κατόπιν στο γραφείο (Διεύθυνση ή Γραμματεία) με την άφιξη του παιδιού στο Σχολείο.

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19

Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Πυρετός (Θ>37,50C) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα
 • Βήχας
 • Δύσπνοια/αγευσία με αιφνίδια έναρξη
 • Γστρεντερικά συμπτώμαυα (διάρροια, έμετος, κοιλιακός πόνος)

Συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά

 • πυρετός
 • βήχας
 • δυσκολία στην αναπνοή,
 • δύσπνοια
 • μυαλγίες
 • ρίγος
 • πονοκέφαλος
 • καταβολή δυνάμεων
 • δυσκαταποσία
 • απώλεια γεύσης ή/και οσμής
 • ναυτία/έμετος
 • κοιλιακός πόνος
 • διαρροϊκές κενώσεις

Περίοδος μεταδοτικότητας

Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του έως και τη λήξη της περιόδου απομόνωσής του, δηλ. 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα των 10 ημερών να είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού).

Ασυμπτωματικό άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται μεταδοτικό, 48 ώρες πριν έως και 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας  του τεστ.

Από τη Γενική Διεύθυνση