Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Καλή σταδιοδρομία! Timelines: Ανακοινώσεις Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις της σχολικής χρονιάς 2018 – 2019 χαρακτηρίστηκαν από τις χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων και τη σημαντική μείωση των αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα. Ο χάρτης των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης άλλαξε ριζικά, αφού αφενός καταργήθηκαν τα Α.Τ.Ε.Ι., αφετέρου επειδή ένα μεγάλο πλήθος νέων τμημάτων που ιδρύθηκαν θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε πώς επηρέασαν τις επιλογές των υποψηφίων. Οι επιδόσεις των αποφοίτων του Σχολείου μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τα τρία (3) τελευταία χρόνια αποτυπώνονται στατιστικά στον παρακάτω πίνακα:

Στις στήλες 2017 και 2018 βρίσκονται τα στατιστικά στοιχεία των αποφοίτων του Σχολείου μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 και 2018 αντίστοιχα, ενώ στη στήλη 2019 βρίσκονται τα στατιστικά στοιχεία των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων των αποφοίτων των Νέων Εκπαιδευτηρίων που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις και τα αντίστοιχα σε εθνικό επίπεδο. Οι επιδόσεις των μαθητών/μαθητριών μας παρόλο που δεν ήταν καλύτερες από εκείνες των δύο προηγουμένων ετών (εξαιτίας της διαφοράς του επιπέδου δυσκολίας των θεμάτων) αξιολογούνται ως εξαιρετικές, συγκρινόμενες και με τις αντίστοιχες σε εθνικό επίπεδο, και είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη επιτυχία, για μία ακόμα χρονιά, στα αποτελέσματα επιλογής για τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 27 Αυγούστου 2019 και μας άφησαν ιδιαίτερα ικανοποιημένους.

Πιο συγκεκριμένα: Από τους/τις 59 μαθητές/μαθήτριές μας που υπέβαλαν Μηχανογραφικό Δελτίο, οι 58 εισήχθησαν σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ποσοστό επιτυχίας 98,3%). Το 67% των επιτυχόντων/επιτυχουσών μας πέτυχε σε σχολές της Αθήνας, ενώ το 33% σε σχολές της Επαρχίας.

Στα επόμενα διαγράμματα μπορούμε να δούμε τη διακύμανση αυτών των ποσοστών εισαγωγής στα 23 χρόνια λειτουργίας του Λυκείου των Νέων Εκπαιδευτηρίων.

(1η χρονιά αποφοίτων το 1999 με το σύστημα των δεσμών, ενώ από το 2000 μέχρι σήμερα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων).

Πολύ καλά ήταν και τα αποτελέσματα και για τους/τις αποφοίτους μας που έλαβαν εκ νέου μέρος στις εξετάσεις, αλλά και για εκείνους/εκείνες που κατέθεσαν μηχανογραφικό δελτίο για να είναι υποψήφιοι/υποψήφιες για το 10% των θέσεων. Όλα τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί σε αυτήν την ανακοίνωση. (Σύμφωνα με το νέο νόμο για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων – GDPR – που βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάιο του 2018, τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί χωρίς τα ονομαστικά στοιχεία των επιτυχόντων/επιτυχουσών μας, αλλά με τους κωδικούς αριθμούς υποψηφίων).

Η Διεύθυνση και το προσωπικό των Νέων Εκπαιδευτηρίων συγχαίρουμε τους/τις αποφοίτους μας και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

Θοδωρής Σφυρής, M.Sc.
Διευθυντής Γενικού Λυκείου