Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Λήξη της σχολικής χρονιάς και λειτουργία Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο Timelines: Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη λήξη της σχολικής χρονιάς για όλες τις βαθμίδες και τη λειτουργία του Σχολείου μας, κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχολείου κατά την καλοκαιρινή περίοδο

Η Διεύθυνση, το Διδακτικό και το Διοικητικό προσωπικό των «Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα» σας ευχαριστούν για τη γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και σας εύχονται

Καλό Καλοκαίρι και Χαρούμενες Διακοπές!