Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Covid-19 Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Ανακοινώσεις Δημοτικού, Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου, Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Δείτε εδώ νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Covid-19  στην περίπτωση που μαθητής/τρια νοσήσει ή αποτελέσει στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19, με βάση την τροποποίηση (Φ.Ε.Κ. 7/6-1-2022 ) της  ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254-ΦΕΚ4187/10-9-2021.