Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Οδηγίες για παιδιά που ασθενούν

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
 • 0

Αγαπητοί γονείς,

Καθώς μπαίνουμε στη 2η εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων κι ίσως αυξηθούν τα περιστατικά αδιαθεσίας των μαθητών μας  θα θέλαμε τη συνεργασία σας, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των μαθητών μας στο σχολείο αλλά και την ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, από 12-09-2020 με αρ. Πρωτ. 120125/ΓΔ4, με θέμα τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού COVID-19, εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο σχολείο, γίνονται τα παρακάτω:

 • Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού.
 • Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.
 • Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.
 • Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
 • Αμέσως μετά την αποχώρηση του παιδιού από το Σχολείο πρέπει να γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων. Eφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί δεν χαρακτηριστεί ύποπτο για λοίμωξη COVID-19, μπορεί να επιστρέψει στο Σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του, προσκομίζοντας την εναλλακτική διάγνωση του θεράποντος ιατρού. Αν το παιδί, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού, χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, θα πρέπει, με πρωτοβουλία των γονέων, να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.
 • Αν το μοριακό τεστ βγει θετικό ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας ή/και τον/την διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας.  Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του, εφόσον το τμήμα φοίτησης βρίσκεται σε λειτουργία. Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.
 • Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του Σχολείου επικοινωνεί με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  Οι ανωτέρω Διευθύνσεις επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέα υπευθύνου για την ιχνηλάτηση επαφών (προσωπικού και παιδιών κλπ).
 • Αν το μοριακό τεστ βγει αρνητικό το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του – καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού

Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει υποβληθεί σε μοριακό τεστ πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:

 • Μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του

                            ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ

 • α) υπάρχει εναλλακτική διάγνωση ιατρού, ΚΑΙ
 • β) δεν έχει επιδημιολογική σύνδεση με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19.

 Μόνο εφόσον πληρούνται και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις α) και β), η επιστροφή στο σχολείο μπορεί να γίνει μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του (τον χρόνο επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού).

Παρακαλούμε πολύ κατά την επιστροφή του παιδιού να έχει ενημερωθεί το Σχολείο μία μέρα νωρίτερα πως πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19

Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:

Πυρετός (Θ>37,50C) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα

Βήχας

Δύσπνοια

Ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη

Γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος, κοιλιακός πόνος)

Περίοδος μεταδοτικότητας

 • Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του έως και τη λήξη της περιόδου απομόνωσής του, δηλ. 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα των 10 ημερών να είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού).
 • Ασυμπτωματικό άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται μεταδοτικό, 48 ώρες πριν έως και 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του τεστ.

Από τη Διεύθυνση