Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Οδηγίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχολικού έτους 2020-2021 Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε οδηγίες για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων του σχολικού έτους 2020-2021, καθώς και το σχετικό Υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας.