Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στ’Δημοτικού: Επιλογή Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023 Timelines: Ανακοινώσεις Δημοτικού, Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Δείτε εδώ πληροφορίες για την Επιλογή Γυμνασίου και Δεύτερης ξένης γλώσσας από μαθητές/μαθήτριες της Στ’ τάξης καθώς και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.