Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Συνάντηση γονέων – δασκάλων της ΣΤ΄ τάξης Timelines: Ανακοινώσεις Δημοτικού

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Αγαπητοί γονείς, 

Στo πλαίσιο των προσπαθειών του Σχολείου μας για διαρκή και αποτελεσματική επικοινωνία – συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών μας, πραγματοποιείται μια ακόμα ειδική απογευματινή συνάντηση των γονέων με τους δασκάλους / τις δασκάλες κάθε τμήματος.

Σας καλούμε, λοιπόν, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 18:30 – 20:30 *, να συναντήσετε τον δάσκαλο / τη δασκάλα του παιδιού σας για να ενημερωθείτε με κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την επίδοση και την πρόοδό του καθώς και τη γενικότερη παρουσία του στο Σχολείο.

 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κος Χρ. Κωσταρέλος, δάσκαλος του Στ΄4 και του Στ΄3, θα δεχθεί τους γονείς των τμημάτων του, ώρα 17:00 – 18:30.

 

Θεωρούμε ότι η υπεύθυνη και άμεση ενημέρωσή σας από τους διδάσκοντες, αυτήν τη χρονική περίοδο, είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνολική σχολική πορεία και πρόοδο του παιδιού σας.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των γονέων κρίνεται απαραίτητη.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου