Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Το Σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό από 11 έως 25 Μαρτίου 2020 Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Ανακοινώσεις Δημοτικού, Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου, Γενικές Ανακοινώσεις

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Μετά την απόφαση του Υπουργείου Υγείας, που εξεδόθη το απόγευμα της Τρίτης, 10 Μαρτίου, το Σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό από την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, ως και την Τετάρτη, 25 Μαρτίου τρ. έτους. Παρακολουθούμε την κατάσταση μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και μέσω των εγκυκλίων των προϊσταμένων αρχών και θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω εξελίξεις. Το μέτρο ισχύει για όλες τις βαθμίδες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο.

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Σχολείου (Γραμματεία, Γραφείο εγγραφών, Λογιστήριο, Γραφείο Κίνησης κλπ.) θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.