Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματειών και Λογιστηρίου Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου, Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων, το καθημερινό ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας και του Λογιστηρίου θα είναι 09:00 – 13:00 και 18:00 – 20:00.

Μετά την έναρξη των μαθημάτων και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, η Γραμματεία θα είναι στη διάθεσή σας 08:00 – 17:00 και το Λογιστήριο 08:00 – 14:30.

Η Γραμματεία