Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ώρες επικοινωνίας εκπαιδευτικών (Γυμνάσιο – Λύκειο) Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Γυμνασίου – Λυκείου από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023, θα δέχεται τους γονείς και κηδεμόνες για ενημέρωση, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, όπως αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο διδακτικό προσωπικό τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι:

  • Ο Διευθυντής του Γυμνασίου, κ. Χρήστος Καράμπαλης, δέχεται γονείς και κηδεμόνες καθημερινά, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Γυμνασίου και
  • Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου, κ. Θοδωρής Σφυρής, δέχεται γονείς και κηδεμόνες καθημερινά, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Λυκείου.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η Διεύθυνση