Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ώρες επικοινωνίας εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγείο) Timelines: Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, θα δέχεται τους γονείς και κηδεμόνες, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

  • ΠΡΟΝΗΠΙΟ (κα Μαρία Δημητροπούλου)

ΔΕΥΤΕΡΑ      11:50 – 12:30

ΠΕΜΠΤΗ      10:20 – 11:00

  • ΝΗΠΙΟ 1 (κα Όλια Κρόκου)

ΔΕΥΤΕΡΑ      11:05 – 11:45

ΤΕΤΑΡΤΗ      09:20 – 09:55

  •  ΝΗΠΙΟ 2 (κα Σταυρούλα Μιχαλοπούλου)

ΔΕΥΤΕΡΑ      09:20 – 09:55

ΤΕΤΑΡΤΗ        10:20 – 11:00

  • ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  (κα Κων/να Μαργαρίτη)

ΤΕΤΑΡΤΗ       12:05 – 12:40

ΠΕΜΠΤΗ        12:55 – 13:30                                                

  • ΑΓΓΛΙΚΑ (κα Βενετία Κοίλιαρη)

ΠΕΜΠΤΗ        08:35 – 09:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10:20 – 11:00

  • ΜΟΥΣΙΚΗ (κα Αθηνά Γρατσούνα)

ΠΕΜΠΤΗ 13:35 – 14:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:35 – 14:15

Για οποιοδήποτε μήνυμα μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά 08:00 – 17:00 στη Γραμματεία, στο 2160016200 (εσωτ. 1).

Η Διεύθυνση