Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ώρες Eπικοινωνίας Γονέων Γυμνασίου-Λυκείου (ενημερωμένο αρχείο 26.01.23) Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Γυμνασίου – Λυκείου  από αύριο, Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, θα δέχεται τους γονείς και κηδεμόνες για ενημέρωση, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες όπως αναφέρονται εδώ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η Διεύθυνση