Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Τα Mαθητικά Παιχνιδίσματα είναι η εφημερίδα του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μας! Παρακάτω βλέπετε τα φύλλα τα οποία εκδίδονται στο Σχολείο μας.

Η εφημερίδα εκδίδεται από Συντακτική Επιτροπή εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τον Όμιλο Δημοσιογραφίας του Δημοτικού.