Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ο ετήσιος αναμνηστικός τόμος με τον τίτλο Στιγμιότυπα, άρχισε να εκδίδεται το 1996 και σκοπό έχει τη συνολική προβολή των δράσεων όλων των βαθμίδων του Σχολείου μας.
Οι σελίδες των Στιγμιοτύπων περιέχουν πλούσιο φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό από τις δράσεις του Σχολείου μας, τις δραστηριότητες τις επιδόσεις, τις εμπειρίες και τις διακρίσεις των μαθητών μας και τις όμορφες στιγμές του προσωπικού μας, αλλά και ολόκληρης της Σχολικής μας Κοινότητας.

Τα Στιγμιότυπα μοιράζονται συνήθως κάθε Δεκέμβριο και αποτυπώνουν ό,τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους.