Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αποτελέσματα εξετάσεων γλωσσομάθειας Österreichisches Sprachdiplom Deutsch 2021

663 940 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

100% επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας για το Δίπλωμα ÖSD Zertfikat A2.

Συγχαρητήρια στα παιδιά και τις καθηγήτριες Ελισάβετ Σπηλιάκου και Ελένη Φλουρή