Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη της σχ. χρονιάς Γυμνασίου και Λυκείου

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ – ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ – ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ) θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στις 12:00, ενώ του ΛΥΚΕΙΟΥ θα αναρτηθούν, την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, στις 14.00.

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 (18:30 – 20:30) και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 (09:00 – 13:00) θα σας δοθούν έλεγχοι προόδου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ με τη συνολική βαθμολογία των παιδιών σας.

Την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες οι Καθηγητές/ Καθηγήτριες θα είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν αναλυτικότερα και, αν επιθυμείτε, να δείτε και γραπτά των παιδιών σας σε περίπτωση αποριών.

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου μας, σε ημερομηνία για την οποία όλοι μας θα ενημερωθούμε από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.