Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Πρόγραμμα επικοινωνίας γονέων – εκπαιδευτικών

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 4

Μπορείτε να δείτε ανά βαθμίδα τις ώρες που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας για να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας.

(Τα προγράμματα θα ενημερωθούν σύντομα)