1
2
3
4
5
6
7
8
9

Επικαιρότητα – Δραστηριότητες

Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Χημικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2004

Φιλόλογος

Υποδιευθύντρια Γυμνασίου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Δάσκαλος

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Γαλλικά

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2000

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Δασκάλα

Υπεύθυνη Απογευματινής Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Τεχνολόγος

Υπεύθυνος Ομίλου Ηλεκτρονικών κατασκευών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Φυσική Αγωγή
Υποδιευθυντής Γυμνασίου
Προϊστάμενος Φυσ. Αγ & Αθλητισμού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993
Θεολόγος

 
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Φιλόλογος

Υπεύθυνη Κινηματογραφικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Μουσικός

Υπεύθυνος του Ομίλου Χορωδίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005

Θεολόγος

Παιδαγωγικός Σύμβουλος
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Καθηγητής Αγγλικών

Υπεύθυνος Comenius
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1995

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Μουσικός

Προϊσταμένη του Μουσικού Τμήματος
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1989

Δάσκαλος

 
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Φιλόλογος

Αναπληρωτής Διευθυντής Γ. Λυκείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνη Ομίλων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1988

Δάσκαλος

Υποδιευθυντής Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Αισθητική Αγωγή

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Μαθηματικός

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Βιολόγος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Δασκάλα

Υποδιευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Μουσικός

Υπεύθυνος Ομίλου Κιθάρας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1985

Θεολόγος

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1995

Δάσκαλος

Δάσκαλος στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Πληροφορική

Υπεύθυνη Ομίλου Πληροφορικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005
 

Δασκάλα
Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016
Βιολόγος

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνη Αθλητικών Ομίλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1991

Καλλιτεχνική Eπιμελήτρια

Υπεύθυνη Ομίλου Θεατρικού Musical
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1991

Αισθητική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Δάσκαλος

Δάσκαλος στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Μαθηματικός

Υπεύθυνος Ομίλου Μαθηματικών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Καθηγήτρια Αγγλικών

Συντονίστρια Δ΄- Στ΄ Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Δασκάλα

Υπεύθυνη Ομίλου Φωτογραφίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Αισθητική Αγωγή

Υπεύθυνη Ομίλου Εικαστικών & Χειροτεχνικών κατασκευών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Πληροφορική

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Υπεύθυνος Ομίλου Κλασσικού Αθλητισμού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Καθηγήτρια Αγγλικών

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Μουσικός

Υπεύθυνη Ομίλου Ορχήστρας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Δασκάλα

Δασκάλα στο Τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Δασκάλα

Προϊσταμένη Α' Τάξης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνος Αθλητικών Ομίλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Νηπιαγωγός

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Φιλόλογος

Υπεύθυνη Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δασκάλα

Προΐσταμένη Β' Τάξης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2006

Δασκάλα

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Μαθηματικός

Υπεύθυνος Ομίλου Μαθηματικών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Δασκάλα

Υπεύθυνη Ομίλου Εφημερίδας / Δημοσιογραφίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Δασκάλα

Δασκάλα στο Τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Νομικών & Πολιτικών Επιστημών

Υπεύθυνη Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2004

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Δάσκαλος

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

Υπεύθυνη Ομίλου Κατασκευών / Πειραμάτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Δασκάλα

Υπεύθυνη Ομίλου Κατασκευών / Πειραμάτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Καθηγήτρια Γαλλικών

Εργαζεταί στο Σχολείο μας από το 1999

Νηπιαγωγός

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Καθηγήτρια Αγγλικών

Συντονίστρια Α' - Γ' Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1985

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993

Κοινωνιολόγος

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998.

Χημικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Γερμανικά

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φυσική Αγωγή

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Θεολόγος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2017

Γενικός Διευθυντής

 

Υπεύθυνος Ομίλων Χορωδίας

Νηπιαγωγός

Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Συγκριτικός της Εκπαίδευσης

Διευθυντής Σπουδών Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Δασκάλα

Διευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1990

Δάσκαλος

Διευθυντής Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Μαθηματικός

Διευθυντής Γυμνασίου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Φυσικός & Πληροφορικός

Διευθυντής Γενικού Λυκείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1988

Καιρός

Athens (19.7 km from Athens)

Today, Νοέμβριος 22, 2017
06:00-12:00

Καθαρός ουρανός

Καθαρός ουρανός
10 °C

Tomorrow, Νοέμβριος 23, 2017
12:00-18:00

Καθαρός ουρανός

Καθαρός ουρανός
17 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Ημερολόγιο

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Προσεχώς

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη Α΄2 Λυκείου
  23/11/2017 - 10:00 έως 11:30
  Ιστορικό αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη Α΄3 Λυκείου
  23/11/2017 - 11:30 έως 13:00
  Ιστορικό αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΣΤ΄ Δημοτικού
  24/11/2017 - 08:45 έως 13:30
  Ομάδα Βιωματικό Σχολείο, «Όταν τα συναισθήματα παίρνουν ζωή», Αμφ Δημ.
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη Γ΄2 Δημοτικού
  24/11/2017 - 09:15 έως 11:30
  Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, «Ένα ταξίδι στο άγνωστο»
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη Γ΄4 Δημοτικού
  24/11/2017 - 11:15 έως 13:30
  Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, «Ένα ταξίδι στο άγνωστο»
 • 25/11/2017 - 07:45 έως 13:30
  1η αγωνιστική, Λεόντειος Σχολή, Νέα Σμύρνη
 • 25/11/2017 - 08:00 έως 11:00
  2η αγωνιστική, Εκπαιδευτήρια Γείτονα
 • 25/11/2017 - 09:15 έως 11:00
  1η αγωνιστική, κλειστό Γυμναστήριο Αλίμου
 • 25/11/2017 - 12:00 έως 15:00
  Παιδιά Νηπιαγωγείου - Α΄ - Β΄ - Γ΄ Δημοτικού, «Μάθημα Ιππασίας»
 • 26/11/2017 - 08:00 έως 11:00
  3η αγωνιστική, Εκπαιδευτήρια Γείτονα