Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Πανόραμα Γενικής Γυμναστικής

Στη μεγάλη αυτή αθλητική εκδήλωση, συμμετέχουν 900 περίπου παιδιά από την Γ’ Δημοτικού μέχρι και την Β’ Λυκείου και παρουσιάζονται πάνω από 25 αθλητικά προγράμματα και χορογραφίες (ζωντανά και βιντεοσκοπημένα).

Αρτέμεια

Η ημερίδα στίβου «ΑΡΤΕΜΕΙΑ» είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ιδρυτών του Σχολείου Γεωργίου και Αρτέμιδος Μαλλιάρα. Στη διοργάνωση αυτή συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από την Γ’ Δημοτικού μέχρι και την Γ’ Λυκείου.

Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Στο φεστιβάλ  συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από την Α’ Δημοτικού μέχρι και την Γ’ Λυκείου. Η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει χορούς και τραγούδια από όλες τις περιοχές του Ελληνισμού.

Άθληση, Νέα Εκπαιδευτήρια
Πανόραμα Γυμναστικής, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα