Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στόχος των Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα είναι η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοπνευματικών δυνάμεων των παιδιών, ώστε να διαμορφώσουν αυριανούς πολίτες που να διακατέχονται από πίστη στην Πατρίδα και από αγάπη και σεβασμό προς τον Συνάνθρωπο.

Πάγια επιδίωξη των Νέων Εκπαιδευτηρίων είναι η διαπαιδαγώγηση μαθητών και μαθητριών με ολοκληρωμένες γνώσεις και συγκροτημένη προσωπικότητα, με χαρακτήρα ηθικό, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής και ατομικής ευθύνης και αυτοπειθαρχίας, με βαθειά πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια, υψηλό και ελεύθερο φρόνημα.

Σκηνή από μιούζικαλ των Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα

Βασική επιδίωξη του Σχολείου είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση αλλά και να καλλιεργήσει την ευαισθησία τους εμπλουτίζοντας τον ψυχικό τους κόσμο με εμπειρίες ουσιαστικές και χρήσιμες, σύμφωνες με τις αιώνιες αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού.

Τέλος, επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση υγιών σωμάτων, ικανών να στηρίξουν σκέψη καθαρή και δημιουργική.

Για να πετύχει τους στόχους του, το Σχολείο μετέρχεται τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες της σύγχρονης και μελλοντικής απαιτητικής κοινωνίας.