Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στα Νέα Εκπαιδευτήρια διδάσκονται τρεις ξένες γλώσσες:

  • Τα Αγγλικά, ως υποχρεωτικό μάθημα από το Νηπιαγωγείο
  • Γαλλικά ή Γερμανικά (κατ’ επιλογήν) από την Ε΄ Δημοτικού και στο Γυμνάσιο και Λύκειο

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να στοχεύσουν με επιτυχία στην απόκτηση έγκυρων και διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων ξένης γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ήδη από την Δ’ Δημοτικού (Starters), Ε’ Δημοτικού (Movers) ή Στ’ Δημοτικού (Flyers, KET), με στόχο την απόκτηση του διπλώματος First Certificate in English στην Β’ ή την Γ’ Γυμνασίου και την απόκτηση του διπλώματος Proficiency (CPE) του Cambridge στην Α’ Λυκείου. Για την καλύτερη προετοιμασία για το τελευταίο αυτό δίπλωμα λειτουργούν προαιρετικά ολιγομελή απογευματινά τμήματα από την Α’ Γυμνασίου.

 

Απογευματινό τμήμα Αγγλικών Γυμνασίου

Τα απογευματινά τμήματα είναι δυναμικότητας 5-8 μαθητών και στοχεύουν στην ενίσχυση της ύλης που διδάσκεται στο καθημερινό πρωινό πρόγραμμα του Σχολείου. Παρέχουν ειδικευμένη, εξατομικευμένη διδασκαλία και σαφώς αυξημένη προφορική και ακουστική διδασκαλία και εξάσκηση, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου Cambridge FCE από το τέλος της Β ́ Γυμνασίου και CPE στην Α’ Λυκείου.

Βράβευση γαλλικού Τμήματος

Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις