Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στα Νέα Εκπαιδευτήρια διδάσκονται τρεις ξένες γλώσσες:

  • Τα Αγγλικά, ως υποχρεωτικό μάθημα από το Νηπιαγωγείο
  • Γαλλικά ή Γερμανικά (κατ’ επιλογήν) από την Ε΄ Δημοτικού και στο Γυμνάσιο και Λύκειο

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να στοχεύσουν με επιτυχία στην απόκτηση έγκυρων και διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων ξένης γλώσσας από Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικά Πανεπιστήμια, ήδη από την Δ’ Δημοτικού (Starters), Ε’ Δημοτικού (Movers) ή Στ’ Δημοτικού (Flyers, KET), με στόχο την απόκτηση του διπλώματος First Certificate in English το Πανεπιστημίου του Cambridge στην Β’ ή την Γ’ Γυμνασίου. Για την καλύτερη προετοιμασία για το τελευταίο αυτό δίπλωμα λειτουργούν προαιρετικά ολιγομελή απογευματινά τμήματα από την Α’ Γυμνασίου.

 

Απογευματινό τμήμα Αγγλικών Γυμνασίου

Τα απογευματινά τμήματα είναι δυναμικότητας 5-8 μαθητών και στοχεύουν στην ενίσχυση της ύλης που διδάσκεται στο καθημερινό πρωινό πρόγραμμα του Σχολείου. Παρέχουν ειδικευμένη, εξατομικευμένη διδασκαλία και σαφώς αυξημένη προφορική και ακουστική διδασκαλία και εξάσκηση, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου Cambridge F.C.E. από το τέλος της Β ́ Γυμνασίου και άλλων ανώτερων διπλωμάτων (Advanced Certificate, Proficiency κλπ) στις μεγαλύτερες τάξεις.

Βράβευση γαλλικού Τμήματος

8ήμερη εκδρομή στη Μεγάλη Βρετανία

8 Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων στην Αγγλική Γλώσσα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το καλοκαίρι του 2019 και συγκεκριμένα κατά το διάστημα 1 έως 8 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί οκταήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Λέστερ (Leicester) της Μεγάλης Βρετανίας, σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο Study Tours, το οποίο είναι εξειδικευμένο σε εκπαιδευτικές εκδρομές.

Read more

Εξετάσεις για τα διπλώματα Αγγλικών (Starters, Movers, KET)

27 Μαρτίου 2019

Σχετικά με τις εξετάσεις του Βρετανικού Συμβουλίου για την απόκτηση των διπλωμάτων πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η 8η Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο, και ο χώρος διεξαγωγής τους είναι το Δημοτικό Σχολείο μας, το οποίο είναι εξεταστικό κέντρο.

Read more