Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στα Νέα Εκπαιδευτήρια διδάσκονται τρεις ξένες γλώσσες:

  • Τα Αγγλικά, ως υποχρεωτικό μάθημα από το Νηπιαγωγείο
  • Γαλλικά ή Γερμανικά (κατ’ επιλογήν) από την Ε΄ Δημοτικού και στο Γυμνάσιο και Λύκειο

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να στοχεύσουν με επιτυχία στην απόκτηση έγκυρων και διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων ξένης γλώσσας από Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικά Πανεπιστήμια, ήδη από την Δ’ Δημοτικού (Starters), Ε’ Δημοτικού (Movers) ή Στ’ Δημοτικού (Flyers, KET), με στόχο την απόκτηση του διπλώματος First Certificate in English το Πανεπιστημίου του Cambridge στην Β’ ή την Γ’ Γυμνασίου. Για την καλύτερη προετοιμασία για το τελευταίο αυτό δίπλωμα λειτουργούν προαιρετικά ολιγομελή απογευματινά τμήματα από την Α’ Γυμνασίου.

 

Απογευματινό τμήμα Αγγλικών Γυμνασίου

Τα απογευματινά τμήματα είναι δυναμικότητας 5-8 μαθητών και στοχεύουν στην ενίσχυση της ύλης που διδάσκεται στο καθημερινό πρωινό πρόγραμμα του Σχολείου. Παρέχουν ειδικευμένη, εξατομικευμένη διδασκαλία και σαφώς αυξημένη προφορική και ακουστική διδασκαλία και εξάσκηση, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου Cambridge F.C.E. από το τέλος της Β ́ Γυμνασίου και άλλων ανώτερων διπλωμάτων (Advanced Certificate, Proficiency κλπ) στις μεγαλύτερες τάξεις.

Βράβευση γαλλικού Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CAMBRIDGE 2020

24 Δεκεμβρίου 2019

Αγαπητοί γονείς,

 

Στο πλαίσιο της συστηματικής διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, το  Σχολείο μας συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας Cambridge σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) ως εξεταστικό κέντρο.

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της β΄ γυμνασίου (επιπέδου advanced) έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εξέταση FCE for Schools με στόχο την απόκτηση πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών (CEFR).

Read more