Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στα Νέα Εκπαιδευτήρια διδάσκονται τρεις ξένες γλώσσες:

  • Τα Αγγλικά, ως υποχρεωτικό μάθημα από το Νηπιαγωγείο
  • Γαλλικά ή Γερμανικά (κατ’ επιλογήν) από την Ε΄ Δημοτικού και στο Γυμνάσιο και Λύκειο

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να στοχεύσουν με επιτυχία στην απόκτηση έγκυρων και διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων ξένης γλώσσας από Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικά Πανεπιστήμια, ήδη από την Δ’ Δημοτικού (Starters), Ε’ Δημοτικού (Movers) ή Στ’ Δημοτικού (Flyers, KET), με στόχο την απόκτηση του διπλώματος First Certificate in English το Πανεπιστημίου του Cambridge στην Β’ ή την Γ’ Γυμνασίου. Για την καλύτερη προετοιμασία για το τελευταίο αυτό δίπλωμα λειτουργούν προαιρετικά ολιγομελή απογευματινά τμήματα από την Α’ Γυμνασίου.

 

Απογευματινό τμήμα Αγγλικών Γυμνασίου

Τα απογευματινά τμήματα είναι δυναμικότητας 5-8 μαθητών και στοχεύουν στην ενίσχυση της ύλης που διδάσκεται στο καθημερινό πρωινό πρόγραμμα του Σχολείου. Παρέχουν ειδικευμένη, εξατομικευμένη διδασκαλία και σαφώς αυξημένη προφορική και ακουστική διδασκαλία και εξάσκηση, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου Cambridge F.C.E. από το τέλος της Β ́ Γυμνασίου και άλλων ανώτερων διπλωμάτων (Advanced Certificate, Proficiency κλπ) στις μεγαλύτερες τάξεις.

Βράβευση γαλλικού Τμήματος

Γραφική Ύλη Σχολικού Έτους 2022-2023 (Προνήπιο, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Δημιουργική Απασχόληση)

22 Ιουνίου 2022

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την γραφική ύλη κάθε τάξης για το σχολικό έτος 2022-2023: ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η Διεύθυνση  

Read more