Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στα Νέα Εκπαιδευτήρια διδάσκονται τρεις ξένες γλώσσες:

  • Τα Αγγλικά, ως υποχρεωτικό μάθημα από το Νηπιαγωγείο
  • Γαλλικά ή Γερμανικά (κατ’ επιλογήν) από την Ε΄ Δημοτικού και στο Γυμνάσιο και Λύκειο

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να στοχεύσουν με επιτυχία στην απόκτηση έγκυρων και διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων ξένης γλώσσας από Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικά Πανεπιστήμια, ήδη από την Δ’ Δημοτικού (Starters), Ε’ Δημοτικού (Movers) ή Στ’ Δημοτικού (Flyers, KET), με στόχο την απόκτηση του διπλώματος First Certificate in English το Πανεπιστημίου του Cambridge στην Β’ ή την Γ’ Γυμνασίου. Για την καλύτερη προετοιμασία για το τελευταίο αυτό δίπλωμα λειτουργούν προαιρετικά ολιγομελή απογευματινά τμήματα από την Α’ Γυμνασίου.

 

Απογευματινό τμήμα Αγγλικών Γυμνασίου

Τα απογευματινά τμήματα είναι δυναμικότητας 5-8 μαθητών και στοχεύουν στην ενίσχυση της ύλης που διδάσκεται στο καθημερινό πρωινό πρόγραμμα του Σχολείου. Παρέχουν ειδικευμένη, εξατομικευμένη διδασκαλία και σαφώς αυξημένη προφορική και ακουστική διδασκαλία και εξάσκηση, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου Cambridge F.C.E. από το τέλος της Β ́ Γυμνασίου και άλλων ανώτερων διπλωμάτων (Advanced Certificate, Proficiency κλπ) στις μεγαλύτερες τάξεις.

Βράβευση γαλλικού Τμήματος

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο δουλειάς της Β΄ Τάξης στο μάθημα των Αγγλικών

17 Οκτωβρίου 2018

Η συνάντηση αυτή έχει σκοπό να σας ενημερώσει για το ποιοι είναι οι στόχοι μας, πώς γίνεται το μάθημα και πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω μιας εποικοδομητικής συνεργασίας.

Read more

Ενημέρωση σχετικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό

22 Οκτωβρίου 2018

Από την περσινή χρονιά διαμορφώσαμε ένα νέο πρόγραμμα στο μάθημα των Αγγλικών, το οποίο απέδωσε και μας καθιστά αισιόδοξους για τη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις μας, αλλά και τις καθημερινές, οι δασκάλες των Αγγλικών στο Σχολείο μας ορίσαμε τους στόχους μας, προγραμματίσαμε την ύλη μας και παρακολουθούμε την πορεία της, τόσο μακροπρόθεσμα – ετησίως -, όσο και βραχυπρόθεσμα, κατά εβδομάδα ή και ημέρα.

Read more